Lielākā un nozīmīgākā nozares izstāde Baltijas reģionā “Tech Industry 2022”!

No 19. līdz 21. maijam Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, Rīgā notiks starptautiskā mašīnbūves, metālapstrādes, automatizācijas, elektronikas, elektrotehnikas, ražošanas materiālu, instrumentu un jauno tehnoloģiju izstāde “Tech Industry 2022”, kas ir gada nozīmīgākais un lielākais rūpnieciskās ražošanas projekts Baltijā.

Izstāde notiek divās hallēs – hallē Nr. 1 (platība – 6700 m²) un hallē Nr. 2 (9300 m²).

Izstādes ziņas

Elektronikas un datorzinātnes institūts demonstrēs ledus biezuma mērītāju, ultra platjoslas impulsu radara sensoru un sensoru sistēmas tehnoloģiju būvkonstrukciju deformāciju monitoringam

Latvijas Tehnoloģiskā centra (LTC) un Eiropas Biznesa atbalsta tīkla Latvijā organizētajā Zinātnieku Inovācijas stendā būs iespēja apskatīt un iepazīties ar Elektronikas un datorzinātnes institūta (EDI) ledus biezuma mērītāju, ultra platjoslas impulsu radara sensora izstrādes komplektu un sensoru sistēmas tehnoloģiju būvkonstrukciju deformāciju monitoringam.EDI Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas ultraplatjoslas radaru tehnoloģiju attīstības pētnieku grupa prezentēs divus tehniskos risinājumus TechIndustry2019 apmeklētājiem. Viens no risinājumiem ir portatīva, bezkontakta plāna ledus biezuma mērīšanas iekārta - eksperimentāls prototips, kuru var izmantot no 5cm līdz l.5m biezu saldūdens upju, ezeru un citu ūdenstipļnu bezkontakta ledus slāņa biezuma mērīšanai. Šo eksperimentālo prototipu jau ir izmantojusi viena no lielākajām pašvaldībām Latvijā ledus biezuma upē mērīšanai.

Otrs risinājums ir plaša pielietojuma ultra platjoslas impulsu radara sensora izstrādes komplekts, kas tiek izstrādāts ERAF komercializācijas projekta „Ultra platjoslas impulsu radara sensors” (UPIRS), līguma nr. KC-PI-2017/26 ietvaros. Pētnieki iepazīstinās ar izstrādātā tuvas darbības radara izstrādes rīka pielietojuma iespējām nesagraujošai būvkonstrukciju apsekošanai un būvmateriālu parametru izmaiņu noteikšanai.

Savukārt, EDI Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas valkājamo sensoru sistēmu attīstības pētnieku grupa demonstrēs sensoru sistēmas tehnoloģiju būvkonstrukciju deformāciju monitoringam, kas ļauj ar virknē savienotiem sensoru mezgliem nepārtraukti un attālināti monitorēt deformācijas un vibrācijas ēkām, tiltiem, tuneļiem un citām būvkonstrukcijām. Šī tehnoloģija top ERAF komercializācijas projekta „3D formu jūtīgs audums” („3D AUDUMS”), līguma nr. KC-PI-2017/25 ietvaros.

Sīkāka informācija:


Elektronikas un datorzinātņu institūts
www.edi.lv
http://www.edi.lv/labs/1-laboratorija/
https://www.facebook.com/edi.riga
Mg. Sc. Ing. Gatis Šūpols
e-pasts: gatis.supols@edi.lv
Mg. Sc. Ing. Ričards Cacurs
e-pasts: ricards.cacurs@edi.lv
Dalībnieku ziņas

Elektronikas un datorzinātnes institūts demonstrēs ledus biezuma mērītāju, ultra platjoslas impulsu radara sensoru un sensoru sistēmas tehnoloģiju būvkonstrukciju deformāciju monitoringam

Latvijas Tehnoloģiskā centra (LTC) un Eiropas Biznesa atbalsta tīkla Latvijā organizētajā Zinātnieku Inovācijas stendā būs iespēja apskatīt un iepazīties ar Elektronikas un datorzinātnes institūta (EDI) ledus biezuma mērītāju, ultra platjoslas impulsu radara sensora izstrādes komplektu un sensoru sistēmas tehnoloģiju būvkonstrukciju deformāciju monitoringam.EDI Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas ultraplatjoslas radaru tehnoloģiju attīstības pētnieku grupa prezentēs divus tehniskos risinājumus TechIndustry2019 apmeklētājiem. Viens no risinājumiem ir portatīva, bezkontakta plāna ledus biezuma mērīšanas iekārta - eksperimentāls prototips, kuru var izmantot no 5cm līdz l.5m biezu saldūdens upju, ezeru un citu ūdenstipļnu bezkontakta ledus slāņa biezuma mērīšanai. Šo eksperimentālo prototipu jau ir izmantojusi viena no lielākajām pašvaldībām Latvijā ledus biezuma upē mērīšanai.

Otrs risinājums ir plaša pielietojuma ultra platjoslas impulsu radara sensora izstrādes komplekts, kas tiek izstrādāts ERAF komercializācijas projekta „Ultra platjoslas impulsu radara sensors” (UPIRS), līguma nr. KC-PI-2017/26 ietvaros. Pētnieki iepazīstinās ar izstrādātā tuvas darbības radara izstrādes rīka pielietojuma iespējām nesagraujošai būvkonstrukciju apsekošanai un būvmateriālu parametru izmaiņu noteikšanai.

Savukārt, EDI Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas valkājamo sensoru sistēmu attīstības pētnieku grupa demonstrēs sensoru sistēmas tehnoloģiju būvkonstrukciju deformāciju monitoringam, kas ļauj ar virknē savienotiem sensoru mezgliem nepārtraukti un attālināti monitorēt deformācijas un vibrācijas ēkām, tiltiem, tuneļiem un citām būvkonstrukcijām. Šī tehnoloģija top ERAF komercializācijas projekta „3D formu jūtīgs audums” („3D AUDUMS”), līguma nr. KC-PI-2017/25 ietvaros.

Sīkāka informācija:


Elektronikas un datorzinātņu institūts
www.edi.lv
http://www.edi.lv/labs/1-laboratorija/
https://www.facebook.com/edi.riga
Mg. Sc. Ing. Gatis Šūpols
e-pasts: gatis.supols@edi.lv
Mg. Sc. Ing. Ričards Cacurs
e-pasts: ricards.cacurs@edi.lvRīko:

 

bt1-logo

 

 

masoc-logo

 

Atbalsta:

 

magentic-logo

 

Iesakām:

 

magentic-logo