Izstādes izcenojumi

Stenda veids

Cena par 1 m²,
ja platība ir 6-20 m²

Cena par 1 m², ja platība
pārsniedz 20 m²

Vienpusējs stends

52

45

Divpusējs stends

62

54

Trīspusējs stends

65

57

Salas stends

70

59

Dalības maksa

Civiltiesiskā apdrošināšana

116

14

- Cenas norādītas EUR.
- Cenas norādītas bez PVN (21 %).
- Ekspozīcijas laukuma īre ar standarta stendu: cena + EUR 20 par vienu m².
- Standarta stends: stendu montāža un demontāža, stenda konstrukcijas (h = 2,5 m), īrētais laukums, uzņēmuma uzraksts uz karnīzes, apgaismojums, informācija izstādes katalogā.
- Ārējās ekspozīcijas laukuma īre - EUR 43 m².

 

"TECH INDUSTRY" KVALITATĪVS IZSTĀDES SERVISS

- Prezentāciju un semināru rīkošana konferenču zālēs.
- Iespēja publiskot pasākumu tēmas izstādes ielūgumos un informēšana par tiem.
- Izstāžu stendu noformēšana.
- Reklāmas un sabiedrisko attiecību pakalpojumi.
- Vīzu noformēšana.
- Viesnīcu rezervēšana.
- Muitas pakalpojumi.
- Apsardzes pakalpojumi.

 

bt1-logo