RTU Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta (IEEI) jaunākās pētniecības projektu izstrādes un risinājumi

Latvijas Tehnoloģiskā centra (LTC) un Eiropas Biznesa atbalsta tīkla Latvijā organizētajā Zinātnieku Inovācijas stendā būs iespēja iepazīties ar vairākos RTU Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta (IEEI) pētniecības projektos tapušajiem risinājumiem - ielu viedo apgaismojuma sistēmām, intelektuālajiem vadības algoritmiem un modulāro IoT sensoru sistēmu siltumnīcu apgaismojuma efektivitātes nodrošināšanai, elektrisko mašīnu eksperimentālajiem modeļiem.IEEI pētnieki iepazīstinās ar jauniem viedo apgaismojumu sistēmu risinājumiem, kas top ERAF projektā “Jaunu sensoru un vadības algoritmu izstrāde viedo pilsēttehnoloģiju ielu apgaismojuma sistēmām (SAVAS)”. Projekta pētnieku komanda strādā pie jauna tipa PIR un radara kustību sensoriem, kas spēj noteikt satiksmes dalībnieku klātbūtni, kustības virzienu un aptuveno ātrumu. Pie tam PIR sensora unikalitāte slēpjas tās plašajā darbības rādiusā - 120m, kas ir vairākkārt lielāks salīdzinājumā ar šobrīd tirgū pieejamiem sensoriem, kas spēj “darboties” tikai +/-20m attālumā. Vienlaikus PIR sensors ir pielāgots šaurai ielai, kur attālums starp apgaismes balstiem ir mazāk par 33m. Ar pētnieku izstrādāto unikālo adaptīvo algoritmu būs iespējams dinamiski mainīt LED gaismekļa gaismas intensitātes robežas, kas nodrošinās maksimāli iespējamo elektroenerģijas ietaupījumu, vienlaikus saglabājot augstu apgaismošanas kvalitāti.

Paralēli zinātnieki iepazīstinās ar jauniem risinājumiem un vadības metodēm siltumnīcu sektorā, kas tapuši divos ERAF projektos. ERAF projektā “Jaunu vadības metožu izstrāde siltumnīcu augu apgaismojuma sistēmām to enerģētisko un ekoloģisko parametru uzlabošanai (uMol)” ietvaros tiek izstrādātas jaunas vadības metodes siltumnīcu augu apgaismojuma sistēmām – intelektuāli vadības algoritmi (bio-enerģētiskās sistēmas algoritmi), kas nodrošinās elektroenerģijas ietaupījumus līdz 30% un vienlaikus saglabās dārzeņu ražības līmeni.

Savukārt ERAF projektā “Inovatīvu risinājumu izpēte un jaunu metožu izstrāde efektivitātes un kvalitātes veicināšanai Latvijas siltumnīcu sektorā (IRIS)” tiek izstrādāta modulāra IoT sensoru sistēma un datu apstrādes platforma priekš mazām un lielām industriālām siltumnīcām. Pētnieku komanda modulārajai IoT sistēmai veido jaunus gaismas un svara pieauguma sensorus, lietotāja WEB saskarni un mobilā telefona aplikāciju atkarībā no siltumnīcas tipa un tehnoloģijas. IoT sensoru sistēma tiks validēta un tās ietekme novērtēta Bulduru Dārzkopības vidusskolā, Latgales dārzeņu institūtā un vairākās zemnieku saimniecībās.

Vienlaikus institūta pētnieki iepazīstinās ar jaunām elektriskām, informācijas un materiālu tehnoloģijām priekš ortopēdiskās rehabilitācijas transportlīdzekļiem (ORT), kas tiek īstenots ERAF projekta “Elektrisko, informācijas un materiālu tehnoloģiju izstrāde un izpēte zema ātruma rehabilitācijas transportlīdzekļiem personām ar īpašām vajadzībām” ietvaros.
Institūts prezentēs arī jaunākos risinājumus elektrisko mašīnu un to eksperimentālo modeļu izgatavošanā un testēšanā: piem., lēngaitas elektroģeneratoru vēja iekārtām, reluktances elektrisko mašīnu ar papildus magnetizēšanu u.c.

TechIndustry2019 apmeklētajam būs iespēja katru dienu no plkst. 12.00 līdz 14.00 apmeklēt KUKA lielu kustību diapazona robotizētu simulatoru RTU Laboratoriju mājā, iepriekš piesakoties RTU stendā.

Plašāka informācija:


http://ieei.rtu.lv/
Āzenes iela 12-K1, Rīga, LV-1048
ieei@rtu.lv
tālr.: + 371 67089919Rīko:

 

bt1-logo

 

 

masoc-logo

 

Atbalsta:

 

magentic-logo

liveriga-logo

 

Iesakām:

 

magentic-logo